เรือดําน้ํา S26t ไทย

Diposting pada

เร อดำน ำ S 26t ไทย ต ดต งข ปนาว ธ Harpoon สหร ฐได หร อไม ไทย

ความค บหน าโดรงการต อเร อดำน ำ S26t ลำแรกของ ทร ไทย

ไทยกำล งถ กร มจากกองเร อดำน ำเพ อนบ าน ท งอ าวไทยและอ นดาม น

เร อดำน ำkilo พม า ก บ S26t ของไทย ไครเจ งกว าก น

ป กพ นในบอร ด ท พเร อไทย

3

ในท ส ด เร อดำน ำจ น หยวน คลาส S 26t ก ผ านการตรวจสอบจากสตง มาแล ว ลองมาด ค ณสมบ ต ย วยวน ระบบ Asm และ Aip ท กองท พเร อบอกว า พร เม ยมน ก นด เร อ น ำ จ น

ป กพ นในบอร ด ท พเร อไทย

ม โอกาสส งท ทร ไทย จะได เร อดำน ำ S 26t ลำท 2 หล งล งต ให ส มภาษณ

วงจรป ดจ บภาพ ต ว ก รต ด ไซเนอร ช อด ง นอนด นไปมาก อนส นใจ ในป 2020 ข าว อาย

สดๆร อนๆท พไทยเสร มเข ยวเล บ จรวดฮาร พ น Hd 2017 Phgoup

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *