ในหลวง ทรงขบเครองบนพระทนง หลงเสรจสน. 41136 likes 8 talking about this. ป กพ นโดย Onlyforyoucloset ใน เจ าค ณพระส น นาฏ พ […]