ทำเลทอง ลดแรงมาก จาก 1100000 บาทวา ลดเหลอ 590000 บาทวา. ขายบานทาวนเฮาสพงม50 ถสขมวท93 ใกล btsสถานบางจาก-สถานปณณวถ พนท16ตรว. คอนโด Urban Attitude คอนโดใหม ใกล เม อง […]