บอกรกภาษาเกาหล คำหวานๆ ประโยคเดดโดนใจ สดทรก 저기 ชอก ลากอน 잘 가요. 1รกเธอเตมหวใจ 나는 너를 나의 마음 만큼 사랑합니다. Layiji ซาร งเฮโย ฟอนต […]