ป กพ นโดย ศจ ภ ทร นทร โภชน ฉ มพล ใน จอยท แปลว าจอย ม มตลกๆ ข อความตลก ขำข น