จะพาญาตไปโรงพยาบาลยนฮคะ ญาตมาจากเมองนอกจองหองพกแถวสลมไว อยากทราบวาไป. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy Safety How YouTube works Test new […]