รถยนตไ ฟฟาไซซมน เปดตว ขายแลวในไทย ราคาเบาๆ เรมตนเพยง 99000 แถมถกตองตามกฎหมาย จะขบไปทำงาน ขบไปเรยน กไดหมด คนเลกนารก หาท. ราคารถยนตไฟฟา Hyundai Ioniq Electric. รถเก งม อสอง […]