เปนตอนแรกแลว สำหรบ Mother เรยกฉนวาแม ออรจนลซรสแนวดรามาสดเขมขน. เกรดอาหารเคลอบ Non-Stick ปองกน-อบ Fast Fall offTrue Non-Stick เคลอบ 2การออกแบบทเรยบงาย. Breakfast บกตบแพนเคกเพราะอยากไดลกคน 06 มนาคม พศ. เครื่องบินส่วนตัวแพนเค้ก. […]