เบ ร นล ย แปลงปกเป นภาพต นหญ ายาวข างหล งโดน พ ต า อบรมพร ำสอนสนาม โคโลญ ป นใหญ มาดร ด