800000 บาท สงซอ จกรยานเสอภเขา RICHTER SODA 24 เกยร 21 สปด ลอ 24นว เฟรม Aluminium. จกรยานเสอหมอบ Giant Defy ชดเกยรShimano Claris ราคา7500บาท […]