-เฟรม Cervelo S5 Size48 ป2016 -ชดขบกรปเชท Dura-Ace 9000 -ชดลอ Zipp 404 Firestrike Carbon -ชดแฮนดสเตม Enve -เบาะ San Marco Mantra Racing […]